Program studiów

Inżynieria odnawialnych źrodeł energii - stacjonarne
Inżynieria odnawialnych źrodeł energii - sylabusy - stacjonarne
Przetwórstwo tworzyw sztucznych - sylabusy - stacjonarne

Zakładane efekty uczenia się na kierunkach

Efekty uczenia się obowiązują od roku akademickiego 2019/2020

Mechanika i Budowa Maszyn
     
Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii
 
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
 
Inżynieria Biomedyczna