Praktyki studenckie i staże

Praktyka zawodowa to przedmiot obowiązkowy dla Studentów wszystkich kierunków kształcenia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej – zapoznaj się z sylabusem przedmiotu: „Praktyka zawodowa” w którym zawarto efekty uczenia się, które należy osiągnąć podczas praktyk. Ambitnie wybrane miejsce praktyk może rozwinąć umiejętności inżynierskie oraz ułatwić rozpoczęcie kariery zawodowej.

Przed rozpoczęciem warto dobrze wybrać miejsce praktyk. Najlepiej skorzystać z listy miejsc rekomendowanych lub samodzielnie zaproponować miejsce realizacji praktyk. Zapoznaj się z  regulaminem praktyk i zawartymi w nim zasadami.

W razie wątpliwości możesz zwrócić się do pełnomocnika dziekana ds. praktyk lub opiekuna praktyk na Wydziale Inżynierii Mechanicznej.