Zespoły

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 1. dr hab. inż. Piotr DOMANOWSKI, prof. PBŚ – Przewodniczący,
 2. dr inż. Emil SMYK - Przewodniczący Rady Programowej dla kierunku mechanika i budowa maszyn,
 3. dr inż. Marietta MARKIEWICZ- Przewodniczący Rady Programowej dla kierunku transport,
 4. dr inż. Sylwester WAWRZYNIAK - Przewodniczący Rady Programowej dla kierunku mechatronika,
 5. dr inż. Sandra ŚMIGIEL - Przewodniczący Rady Programowej dla kierunku inżynieria biomedyczna,
 6. dr inż. Adam MROZIŃSKI - Przewodniczący Rady Programowej dla kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii,
 7. dr hab. inż. Łukasz MUŚLEWSKI, prof. PBŚ – Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich,
 8. dr hab. inż. Marcin ZASTEMPOWSKI, prof. PBŚ – nauczyciel akademicki,
 9. mgr Paulina KWELA – przedstawiciel administracji Wydziału,
 10. mgr inż. Radosław STACHOWIAK – student szkoły doktorskiej,
 11. Julia JENDRYCH - studentka