Zespoły

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 1. dr hab. inż. Piotr Domanowski, prof. PBŚ - Przewodniczący
 2. dr hab. inż. Klaudiusz Migawa, prof. PBŚ - (przewodniczący rady programowej kierunku transport)
 3. prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński - (przewodniczący rady programowej kierunku inżynieria biomedyczna)
 4. dr inż. Adam Mroziński - (przewodniczący rady programowej kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii)
 5. dr inż. Emil Smyk - (przewodniczący rady programowej kierunku mechanika i budowa maszyn)
 6. dr inż. Sylwester Wawrzyniak - (przewodniczący rady programowej kierunku mechatronika)
 7. dr inż. Artur Kościuszko - (przewodniczący rady programowej kierunku przetwórstwo tworzyw sztucznych)
 8. dr inż. Patrycja Bałdowska- Witos – Prodziekan ds. Kształtowania i Spraw Studenckich
 9. mgr inż. Aneta Gapińska
 10. mgr inż. Karolina Karolewska – doktorant
 11. Julia Jendrych– student
 12. Jacek Siech – TENACO, przedstawiciel z przemysłu.