Władze

Dziekan
dr hab. inż. Piotr Aleksandrowicz, prof. PBŚ
tel.  52 340 82 40
piotr.aleksandrowicz@pbs.edu.pl

Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich
dr hab. inż. Łukasz Muślewski, prof. PBŚ
tel. 52 34082 96
prodziekan.wim@pbs.edu.pl

Przewodniczący Rady naukowej dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
prof. dr hab. inż. Dariusz Boroński
tel. 52 340 82 16
dariusz.boronski@pbs.edu.pl

 Wydziałowy koordynator programu Erasmus +
dr inż. Piotr Szewczykowski
tel. 52 340 87 44
piotr.szewczykowski@pbs.edu.pl

Pełnomocnik dziekana ds. współpracy z przemysłem

Pełnomocnik dziekana ds. osób z niepełnosprawnością
dr inż. Karol Pepliński
tel. 52 340 87 39
karol.peplinski@pbs.edu.pl

Pełnomocnik dziekana ds. współpracy ze szkołami średnimi
mgr inż. Ewa Kuliś
tel. 52 340 82 83
ewa.kulis@pbs.edu.pl

Pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych
dr inż. Andrzej Skibicki
tel. 52 340 87 28
andrzej.skibicki@pbs.edu.pl

Wydziałowy koordynator ds. promocji
mgr inż. Dorota Danilewicz
tel. 52 340 82 40
dorota.danilewicz@pbs.edu.pl