Władze

Dziekan
dr hab. inż. Piotr Aleksandrowicz, prof. PBŚ
piotr.aleksandrowicz@pbs.edu.pl

Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich
dr inż. Robert Polasik
tel. 52 34082 96
prodziekan.wim@pbs.edu.pl

Przewodniczący Rady naukowej dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
prof. dr hab. inż. Dariusz Boroński
tel. 52 340 82 16
dariusz.boronski@pbs.edu.pl

 Wydziałowy koordynator programu Erasmus +
dr inż. Marcin Łukasiewicz
tel. 52 340 86 58
marcin.lukasiewicz@pbs.edu.pl

Pełnomocnik dziekana ds. współpracy z przemysłem
dr inż. Mateusz Wirwicki
tel. 52 340 84 97
mateusz.wirwicki@pbs.edu.pl