Rady programowe

Informacja o składach rad programowych kierunków studiów

na Wydziale Inżynierii Mechanicznej

obowiązujących na kadencję 2020-2024

 

rada programowa kierunku  inżynieria biomedyczna

 

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów (od 3 do 5 osób)

 

dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz, prof. PBŚ – przewodniczący

- dr hab. inż. Sandra Śmigiel - zastępca

- dr inż. Damian Ledziński

- dr inż. Paweł Maćkowiak  - sekretarz

 

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

 

-  Alicja Guzow - studentka

 

 

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

 

-mgr inż. Mikołaj Astukiewicz (Medseven)

 

rada programowa kierunku  inżynieria odnawialnych źródeł energii 

 

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów (od 3 do 5 osób)

 

 dr inż. Adam Mroziński - przewodniczący

prof. dr hab. inż. Andrzej Tomporowski - zastępca przewodniczącego

- dr hab. inż. Robert Kasner

- dr inż. Weronika Kruszelnicka

- mgr inż. Patrycja Walichnowska – sekretarz

 

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

 

-  Anastasia Zelenska - studentka

 

 

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

- mgr inż. Marek Żarkowski (Rawicom S.A.)

- mgr inż. Michał Dubieszko (Agrovit sp. z o.o.)

 

rada programowa kierunku  mechanika i budowa maszyn

 

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów (od 3 do 5 osób)

 

- dr inż. Emil Smyk – przewodniczący

- dr inż. Tomasz Jarzyna - zastępca przewodniczącego

- dr inż. Michał Piotrowski – sekretarz

- dr hab. inż. Łukasz Pejkowski, prof. PBŚ

- dr inż. Karol Pepliński

 

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

 

- Jakub Karpusiewicz- student

 

 

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

 

- Dariusz Jasiński (DARPOL sp. z o.o. sp.k.)

 

rada programowa kierunku  mechatronika

 

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów (od 3 do 5 osób)

 

dr inż. Sylwester Wawrzyniak – przewodniczący 

dr hab. inż. Marcin Zastempowski, prof. PBŚ - zastępca przewodniczącego

- dr inż. Michał Stopel  - sekretarz

- prof. dr hab. inż. Andrzej Bochat

- dr inż. Krzysztof Nowicki

 

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

 

-  Filip Murawski - student

 

 

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

 

- mgr inż. Waldemar Kudliński (ELTEKO s. c.)

 

rada programowa kierunku  transport

 

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów (od 3 do 5 osób)

 

-  dr inż. Michał Liss  - przewodniczący

-  dr inż. Marietta Markiewicz  - zastępca przewodniczącego

- dr inż. Damian Iwanowicz (WBAiIŚ)- sekretarz

- dr hab. inż. Jan Kempa, prof. PBŚ (WBAiIŚ)

- dr inż. Bogdan Landowski

 

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

 

- Dorota Miodowska - student

 

 

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

- mgr inż. Karol Mikołajczak (firma Opel Mikołajczak)

 

rada programowa kierunku   przetwórstwo tworzyw sztucznych

 

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów (od 3 do 5 osób)

 

dr inż. Artur Kościuszko – przewodniczący 

dr inż. Piotr Czyżewski, prof. PBŚ - zastępca przewodniczącego

- dr inż. Piotr Szewczykowski - sekretarz

- prof. dr hab. inż. Marek Bieliński

- dr hab. inż. Tomasz Paczkowski, prof. PBŚ

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

 

 

 

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

 

-  mgr Piotr Wojciechowski (Bydgoski Klaster Przemysłowy)

rada programowa kierunku  inżynieria w medycynie

 

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów (od 3 do 5 osób)

 

dr hab. inż. Sandra Śmigiel – przewodniczący

- dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz, prof. PBŚ  - zastępca

- dr inż. Damian Ledziński

- dr inż. Paweł Maćkowiak  - sekretarz

- mgr inż. Dawid Marciniak

 

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

 

 

 

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

 

- dr n.med. Paweł Waśniowski (Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy)

 

rada programowa kierunku  transport i logistyka 

 

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów (od 3 do 5 osób)

 

 dr inż. Marietta Markiewicz - przewodniczący

dr inż. Karolina Karolewska - zastępca przewodniczącego

- dr inż. Joanna Wilczarska – sekretarz

- dr inż. Bogdan Landowski

-  dr hab. inż. Jan Kempa, prof. PBŚ (WBAiIŚ)

 

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

 

 

 

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

- Jarosław Wódzki ( OL-TRANS Transport i Spedycja)

 

rada programowa kierunku  technika bezpieczeństwa i obronności

 

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów (od 3 do 5 osób)

 

- dr inż. Tomasz Kałaczyński – przewodniczący

- dr inż. Marcin Łukasiewicz - zastępca przewodniczącego

- dr inż. Karolina Karolewska – sekretarz

- dr inż. Tomasz Jarzyna

- mgr inż. Ewa Kuliś

 

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

 

 

 

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

 

- Łukasz Ardasiński (WOT 81 Batalion lekkiej piechoty w Toruniu)