Rady programowe

Informacja o składach rad programowych kierunków studiów

na Wydziale Inżynierii Mechanicznej

obowiązujących od roku akademickiego 2021/2022

 

           

rada programowa kierunku  inżynieria biomedyczna

 

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów (od 3 do 5 osób)

 

 prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński – przewodniczący

-  mgr inż. Sandra Śmigiel - sekretarz

- dr hab. n. wet. Janusz Danek, prof. PBŚ

- mgr inż. Marek Andryszczyk

- mgr inż. Paweł Maćkowiak

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

 

-  Monika Klocek - studentka

 

 

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

 

- mgr inż. Łukasz Sadowski (Devmatech)

rada programowa kierunku  inżynieria odnawialnych źródeł energii

 

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów (od 3 do 5 osób)

 

-  dr inż. Adam Mroziński - przewodniczący

- dr inż. Sylwester Borowski – sekretarz

- prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski

- prof. dr hab. inż. Andrzej Tomporowski

- dr inż. Jerzy Kaszkowiak

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

 

-  Kacper Kusz - student

 

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

- Michał Szczepański -  Prezes Zarządu Eprosument S.A.

 

rada programowa kierunku  mechanika i budowa maszyn

 

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów (od 3 do 5 osób)

 

-  dr inż. Emil Smyk – przewodniczący

- mgr inż. Michał Piotrowski – sekretarz

-  dr hab. inż. Tomasz Piątkowski, prof. PBŚ

- dr inż. Tomasz Jarzyna

- dr inż. Karol Pepliński

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

 

- Jakub Karpusiewicz- student

 

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

 

- mgr inż. Jacek Paliwoda (PESA)

rada programowa kierunku  mechatronika

 

 

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów (od 3 do 5 osób)

 

- dr inż. Sylwester Wawrzyniak – przewodniczący 

- dr inż. Michał Stopel  - sekretarz

- dr hab. inż. Marcin Zastempowski, prof. PBŚ

- prof. dr hab. inż. Andrzej Bochat

- dr inż. Krzysztof Nowicki

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

 

-  Aleksander Odyja - student

 

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

 

- mgr inż. Waldemar Kudliński (ELTEKO s. c.)

rada programowa kierunku   przetwórstwo tworzyw sztucznych

 

 

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów (od 3 do 5 osób)

 

- dr inż. Artur Kościuszko - przewodniczący

- dr inż. Piotr Czyżewski – sekretarz

- prof. dr hab. inż. Marek Bieliński

- dr hab. inż. Tomasz Paczkowski, prof. PBŚ

- dr inż. Piotr Szewczykowski

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

 

- Magdalena Pasela - student

 

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

 

 

- mgr Piotr Wojciechowski (Bydgoski Klaster Przemysłowy)

rada programowa kierunku  transport

 

wskazani przez dziekana nauczyciele akademiccy, do których obowiązków należy kształcenie studentów na kierunku studiów (od 3 do 5 osób)

 

- dr inż. Marietta Markiewicz - przewodniczący

- dr inż. Damian Iwanowicz - sekretarz

- dr hab. inż. Klaudiusz MIgawa, prof. PBŚ

- dr inż. Bogdan Landowski

- dr hab. inż. Jan Kempa, prof. PBŚ (WBAiIŚ)

- mgr inż. Karol Mikołajczak (firma Opel Mikołajczak)

wskazany przez organ samorządu studenckiego przedstawiciel studentów z kierunku studiów prowadzonego na wydziale

 

- Weronika Wolska – student

 

inne osoby wskazane przez dziekana lub Rektora

 

- mgr inż. Andrzej Wojciechowski – (dyrektor Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP)

Skład i organizacja rad programowych kierunków studiów wynika z §17 Statutu UTP oraz regulaminu sporządzonego
wg wzoru określonego załącznikiem do zarządzenia nr Z.18.2019.2020 z dnia 1 października 2019 r.