Rady naukowe

 1. prof. dr hab. inż. Dariusz  BOROŃSKI - prof. zw. - Przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. - Andrzej  BOCHAT prof. zw.    
 3. prof. dr hab. inż. Tomasz PIĄTKOWSKI - prof. zw.    
 4. prof. dr hab. inż. Janusz SEMPRUCH - prof. zw.    
 5. prof. dr hab. inż. Dariusz SKIBICKI - prof. zw.    
 6. prof. dr hab. inż. Tomasz TOPOLIŃSKI - prof. zw.
 7. dr hab. inż. Piotr ALEKSANDROWICZ - prof. PBŚ    
 8. dr hab. inż. Piotr DOMANOWSKI - prof. PBŚ    
 9. dr hab. inż. Adam LIPSKI - prof. PBŚ
 10. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ - prof. PBŚ
 11. dr hab. inż. Klaudiusz MIGAWA - prof. PBŚ
 12. dr hab. inż. Tomasz PACZKOWSKI - prof. PBŚ
 13. dr hab. inż. Łukasz PEJKOWSKI - prof. PBŚ
 14. dr hab. inż. Dariusz SYKUTERA - Prof. PBŚ
 15. Dr hab. inż. Grzegorz SZALA - prof. PBŚ
 16. dr hab. inż. Marcin ZASTEMPOWSKI - prof. PBŚ
 17. dr inż. Patrycja BAŁDOWSKA-WITOS - adiunkt
 18. dr inż. Robert POLASIK - adiunkt
 19. dr inż. Piotr CZYŻEWSKI - adiunkt
 20. dr inż. Adam MROZIŃSKI - adiunkt
 21. dr inż. Artur KOŚCIUSZKO - adiunkt
 22. dr inż. Michał STOPEL - adiunkt
 23. dr inż. Przemysław STRZELECKI - adiunkt
 24. dr inż. Mateusz WIRWICKI - adiunkt