Rady naukowe

Przewodniczący rady
Prof. Dr hab. Inż. Dariusz Boroński.

Lista członków rady naukowej dyscypliny inżynieria mechaniczna

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Bochat
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Boroński
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Mroziński
 • prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Skibicki
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Tomporowski
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński
 • dr hab. inż. Piotr Domanowski
 • dr hab. inż. Bogdan Ligaj
 • dr hab. inż. Adam Lipski
 • dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz
 • dr hab. inż. Klaudiusz Migawa
 • dr hab. inż. dr h.c. Janusz Musiał, prof. PBŚ
 • dr hab. inż. Łukasz Muślewski
 • dr hab. inż. Tomasz Paczkowski
 • dr hab. inż. Łukasz Pejkowski
 • dr hab. inż. Izabela Piasecka
 • dr hab. inż. Tomasz Piątkowski
 • dr hab. inż. Dariusz Sykutera
 • dr hab. inż. Grzegorz Szala
 • dr hab. inż. Marcin Zastempowski
 • dr inż. Piotr Aleksandrowicz
 • dr inż. Patrycja Bałdowska-Witos
 • dr inż. Weronika Kruszelnicka
 • dr inż. Robert Polasik