Kontakt

Sekretariat Wydziału Inżynierii Mechanicznej
mgr inż. Dorota Danilewicz
wim@pbs.edu.pl
tel.  52 340 82 40
fax 52 340 82 45

Fordon D 102
Al. Prof. S.Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

Dziekanat Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Fordon D 103-105
Al. Prof. S.Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
dzwim@pbs.edu.pl
tel. 52  340 82 73 
fax. 52 340 82 70

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek-piątek w godz. 9.00-13.00
Wtorki – nieczynny
Sobota zjazdowa w godz. 8.30-11.30 dla studentów studiów niestacjonarnych

Prodziekan ds. Kształcenia I Spraw Studenckich
dr inż. Patrycja Bałdowska-Witos
prodziekan.wim@pbs.edu.pl
tel. 52 340 82 96

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek w godz. 10.00-12.00
Środa w godz. 10.00-12.00
Sobota zjazdowa w godz. 10.00-12.00
 

Pracownicy dziekanatu

Kierownik dziekanatu

mgr Agnieszka Cyrankowska
agnieszka.cyrankowska@pbs.edu.pl
tel. 52 340-82-48
 

lic. Weronika Bogaczyk
weronika.bogaczyk@pbs.edu.pl
tel. 52 340 82 70

obsługa administracyjna studentów oraz procesu dydaktycznego kierunków:

 • inżynieria biomedyczna – stacjonarne studia pierwszego stopnia
 • mechanika i budowa maszyn – stacjonarne studia pierwszego stopnia
 • inżynieria odnawialnych źródeł energii – stacjonarne studia pierwszego stopnia

koordynowanie pomocy materialnej i stypendium rektora dla najlepszych studentów kierunków:

 • inżynieria biomedyczna – stacjonarne studia pierwszego stopnia
 • mechanika i budowa maszyn – stacjonarne studia pierwszego stopnia
 • inżynieria odnawialnych źródeł energii – stacjonarne studia pierwszego stopnia

 

Beata Wiese
beata.wiese@pbs.edu.pl
tel. 22 340 82 70

obsługa administracyjna studentów oraz procesu dydaktycznego kierunków:

 • mechaniczna inżynieria tworzyw – stacjonarne studia pierwszego stopnia
 • mechanika i budowa maszyn -stacjonarne studia drugiego stopnia
 • wzornictwo – stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia
 • inżynieria biomedyczna – stacjonarne studia drugiego stopnia

koordynowanie pomocy materialnej i stypendium rektora dla najlepszych studentów kierunków:

 • mechaniczna inżynieria tworzyw – stacjonarne studia pierwszego stopnia
 • mechanika i budowa maszyn -stacjonarne studia drugiego stopnia
 • wzornictwo – stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia
 • inżynieria biomedyczna – stacjonarne studia drugiego stopnia

 

mgr inż. Joanna Szymańska
Joanna.Szymanska@pbs.edu.pl
tel. 52 340 82 70

obsługa administracyjna studentów oraz procesu dydaktycznego kierunków:

 • transport – stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia
 • mechatronika – stacjonarne studia pierwszego stopnia
 • przetwórstwo tworzyw sztucznych – stacjonarne studia pierwszego stopnia
 • przetwórstwo tworzyw sztucznych (w języku angielskim) – stacjonarne studia pierwszego stopnia
 • studenci obcokrajowcy w ramach wymiany ERASMUS – stacjonarne studia pierwszego stopnia

koordynowanie pomocy materialnej i stypendium rektora dla najlepszych studentów kierunków:

 • transport – stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia
 • mechatronika – stacjonarne studia pierwszego stopnia
 • przetwórstwo tworzyw sztucznych – stacjonarne studia pierwszego stopnia

 

mgr Malwina Bejenka
malwina.bejenka@pbs.edu.pl
tel. 52 340 82 73

obsługa administracyjna studentów oraz procesu dydaktycznego kierunków:

 • mechanika i budowa maszyn – niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia
 • transport – niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia

koordynowanie pomocy materialnej i stypendium rektora dla najlepszych studentów kierunków:

 • mechanika i budowa maszyn – niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia
 • transport – niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia

 

inż. Adrian Paradowski
adrian.paradowski@pbs.edu.pl
tel. 52 340 84 74

 • informatyk WIM
 • planista
 • obsługa systemu USOS

Zakres obsługi studentów obsługa systemu USOS
przygotowywanie i wydawanie Kart Elektronicznych Legitymacji Studenckich, legitymacji studenckich, doktoranckich oraz dyplomów przedłużanie ważności Kart Elektronicznych Legitymacji Studenckich, legitymacji studenckich oraz doktoranckich przyjmowanie indeksów celem zaliczenia semestru lub roku przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń: bank (kredyt studencki), praktyki, tematy prac dyplomowych, zmiany w grupach studenckich, zakończenie studiów wydawanie i odbiór kart obiegowych wydawanie dokumentów w przypadku skreślenia lub rezygnacji studenta, doktoranta ze studiów przygotowywanie kart egzaminacyjnych przygotowywanie i wydawanie toku przebiegu studiów stypendia (socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów)

 

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować do:


Działu Kształcenia i Spraw Studenckich PBŚ Biuro Rekrutacji
rekrutacja@pbs.edu.pl
tel. 52 374 94 11 
Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7 
bud. RCI, pok. A15
85-796 Bydgoszcz