Kontakt

Biuro Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej
mgr inż. Dorota Danilewicz - asystent dziekana
wim@pbs.edu.pl
tel.  52 340 82 40

Fordon D 102
Al. Prof. S.Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

Centralny Dziekanat
Al. Prof. S.Kaliskiego 7 - nowy budynek dydaktyczny
85-796 Bydgoszcz
tel. 52  374 93 00 

Prodziekan ds. Kształcenia I Spraw Studenckich
dr hab. inż. Łukasz Muślewski, prof. PBŚ
prodziekan.wim@pbs.edu.pl
tel. 52 340 82 96

Godziny przyjęć studentów:
Czwartek w godz. 11.00-13.00
Sobota zjazdowa w godz. 12.30-13.30
 

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować do:


Biuro Rekrutacji PBŚ
rekrutacja@pbs.edu.pl
tel. 52 374 94 11, 52 340 8220

Punkt Rekrutacyjny
Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7 
bud. Autitorium Novum - parter
85-796 Bydgoszcz

czynny w godz. 9:00-15:00 (poniedziałek-piątek)