Kolegium Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Kolegium Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Politechniki Bydgoskiej

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Członkowie Kolegium Wydziału

dr hab. inż. Piotr ALEKSANDROWICZ, prof. PBŚ, przewodniczący
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej

dr hab. inż. Łukasz MUŚLEWSKI, prof. PBŚ
Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich

prof. dr hab. inż. Dariusz BOROŃSKI
Przewodniczący Rady naukowej dyscypliny Inżynieria Mechaniczna oraz Kierownik Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej

dr inż. Emil SMYK
Przewodniczący Rady programowej dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

dr inż. Marietta MARKIEWICZ
Przewodniczący Rady programowej dla kierunku Transport

dr inż. Sandra ŚMIGIEL
Przewodniczący Rady programowej dla kierunku Inżynieria Biomedyczna

dr inż. Adam MROZIŃSKI
Przewodniczący Rady programowej dla kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

dr inż. Sylwester WAWRZYNIAK
Przewodniczący Rady programowej dla kierunku Mechatronika

mgr Joanna CZAPLA - Główny specjalista ds. finansowo-administracyjnych

mgr inż. Dorota DANILEWICZ - Główny specjalista - asystent dziekana

lic. Katarzyna ŁAZ

prof. dr hab. inż. Stanisław MROZIŃSKI
Kierownik Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji

dr hab. inż. Klaudiusz MIGAWA, prof. PBŚ
Kierownik Katedry Eksploatacji Maszyn i Transportu

dr hab. inż. Tomasz PACZKOWSKI, prof. PBŚ
Kierownik Katedry Technik Wytwarzania

prof. dr hab. inż. Dariusz SKIBICKI
Kierownik Katedry Mechaniki i Metod Komputerowych

prof. dr hab. inż. Andrzej TOMPOROWSKI
Kierownik Katedry Inżynierii Odnawialny Źródeł Energii i Systemów Technicznych

dr hab. inż. Marcin ZASTEMPOWSKI, prof. PBŚ
Kierownik Katedry Mechatroniki i Maszyn Roboczych

mgr inż. Ewa KULIŚ
Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy ze szkołami średnimi

dr inż. Karol PEPLIŃSKI
Pełnomocnik Dziekana ds. osób z niepełnosprawnością

dr inż. Andrzej SKIBICKI
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

dr inż. Piotr SZEWCZYKOWSKI       
Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+

Szymon BYBLEWSKI
Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego      

 

Komisja skrutacyjna

dr inż. Sylwester WAWRZYNIAK
mgr inż. Dorota DANILEWICZ