Kolegium Wydziału Inżynierii Mechanicznej

 

 

Kolegium Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Politechniki Bydgoskiej

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

 

Członkowie Kolegium Wydziału

dr hab. inż. Piotr ALEKSANDROWICZ, prof. PBŚ, przewodniczący
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej

dr inż. Patrycja BAŁDOWSKA-WITOS
Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich

prof. dr hab. inż. Dariusz BOROŃSKI
Przewodniczący Rady naukowej dyscypliny Inżynieria Mechaniczna oraz Kierownik Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej

dr inż. Emil SMYK
Przewodniczący Rady programowej dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

dr hab. inż. Klaudiusz MIGAWA, prof. PBŚ
Przewodniczący Rady programowej dla kierunku Transport

prof. dr hab. inż. Tomasz TOPOLIŃSKI
Przewodniczący Rady programowej dla kierunku Inżynieria Biomedyczna

dr inż. Adam MROZIŃSKI
Przewodniczący Rady programowej dla kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

dr inż. Sylwester WAWRZYNIAK
Przewodniczący Rady programowej dla kierunku Mechatronika

dr inż. Artur KOŚCIUSZKO
Przewodniczący Rady programowej dla kierunku Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych

mgr Joanna CZAPLA
Kierownik Działu Administracyjno-Ekonomicznego

mgr Agnieszka CYRANKOWSKA
Kierownik Dziekanatu

prof. dr hab. inż. Stanisław MROZIŃSKI
Kierownik Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji

dr hab. inż. Łukasz MUŚLEWSKI, prof. PBŚ
Kierownik Katedry Eksploatacji Maszyn i Transportu

dr hab. inż. Tomasz PACZKOWSKI, prof. PBŚ
Kierownik Katedry Technik Wytwarzania

prof. dr hab. inż. Dariusz SKIBICKI
Kierownik Katedry Mechaniki i Metod Komputerowych

dr hab. inż. Grzegorz SZALA, prof. PBŚ
Kierownik Katedry Mechatroniki

dr hab. inż. Marcin ZASTEMPOWSKI, prof. PBŚ
Kierownik Katedry Maszyn i Systemów Technicznych

mgr inż. Ewa KULIŚ
Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy ze szkołami średnimi

dr inż. Izabela PIASECKA
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

dr inż. Piotr SZEWCZYKOWSKI       
Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+

dr inż. Mateusz WIRWICKI
Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z przemysłem

Alicja GUZOW
Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego      

 

Komisja skrutacyjna

dr inż. Sylwester WAWRZYNIAK
mgr inż. Dorota DANILEWICZ