WYDZIAŁOWY ZESPOŁ DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

SKŁAD WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
NA KADENCJE 2020-2024

Przewodniczący – dr hab. inż. Piotr Domanowski, prof. PBŚ
Członkowie:
1.    dr hab. inż. Klaudiusz Migawa, prof. PBŚ - (przewodniczący rady programowej kierunku transport)
2.    prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński - (przewodniczący rady programowej kierunku inżynieria biomedyczna)
3.    dr inż. Adam Mroziński - (przewodniczący rady programowej kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii)
4.    dr inż. Emil Smyk - (przewodniczący rady programowej kierunku mechanika i budowa maszyn)
5.    dr inż. Sylwester Wawrzyniak - (przewodniczący rady programowej kierunku mechatronika)
6.    dr inż. Artur Kościuszko - (przewodniczący rady programowej kierunku przetwórstwo tworzyw sztucznych)
7.    dr inż. Patrycja Bałdowska- Witos – Prodziekan ds. Kształtowania i Spraw Studenckich
8.    mgr inż. Aneta Gapińska 
9.    mgr inż. Karolina Karolewska – doktorant
Student:
10.    Julia Jendrych
Przedstawiciel z przemysłu
11.    Jacek Siech – TENACO