Plan zajęć - Semestralny

Plany otwierają się w widoku spotkania w pierwszym tygodniu. Ze względu na liczne zmiany wynikające z zastępstw i jednorazowych zmian sal prosimy na bieżąco śledzić plany tygodniowe!

 

Studia stacjonarne

Inżynieria Biomedyczna - 1' stopień stacjonarne - Semestr letni 2022/23

 

Semestr 4:

- plan zajęć

Semestr 6 - sp. Teleinformatyka medyczna:

- plan zajęć

 

 

 

Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii - 1' stopień stacjonarne - Semestr letni 2022/23

Semestr 2:

- plan zajęć

Semestr 4:

- plan zajęć

Semestr 6 - sp. Projektowanie instalacji OŹE:

- plan zajęć

 

Mechanika i Budowa Maszyn - 1' stopień stacjonarne - Semestr letni 2022/23

Semestr 2:

- plan zajęć

Semestr 4:

- plan zajęć

Semestr 6 - sp. Samochody i ciągniki:

- plan zajęć

 

Mechatronika - 1' stopień stacjonarne - Semestr letni 2022/23

 

Semestr 2:

- plan zajęć

Semestr 4:

- plan zajęć

Semestr 6 - sp. Programowanie sterowników:

- plan zajęć

 

 

 

Transport - 1' stopień stacjonarne - Semestr letni 2022/23

Semestr 2:

- plan zajęć

Semestr 4:

- plan zajęć

Semestr 6 - sp. Logistyka:

- plan zajęć

 

Inżynieria Biomedyczna - 2' stopień stacjonarne - Semestr lato 2022/23

 

Semestr 1

- plan zajęć

 

Mechanika i Budowa maszyn - 2' stopień stacjonarne - Semestr lato 2022/23

Semestr 1

- plan zajęć

Semestr 3 - sp. Procesy, maszyny i systemy produkcyjne:

- plan zajęć

 

Transport - (student wieczorową porą) - 2' stopień stacjonarne - Semestr lato 2022/23

 

Semestr 1:

- plan zajęć

Semestr 3 - sp. Logistyka:

- plan zajęć

 

Mechatronika - 2' stopień stacjonarne - Semestr letni 2022/23

Semestr 1

- plan zajęć

 

Semestr 3 - sp. Mechatronika przemysłowa:

- plan zajęć

 

Studia niestacjonarne

Mechanika i budowa maszyn - 1' stopień niestacjonarne - Semestr lato 2022/23

Semestr 2:

- plan zajęć

Semestr 4:

- plan zajęć

Semestr 6:

- plan zajęć

 

Semestr 7 sp. Technologia maszyn:

 

- plan zajęć

 

Transport - 1' stopień niestacjonarne - Semestr lato 2022/23

Semestr 2:

- plan zajęć

Semestr 4:

- plan zajęć

Semestr 6 sp. Inżynieria powypadkowa w transporcie:

- plan zajęć

Semestr 8 sp. Inżynieria powypadkowa w transporcie:

- plan zajęć

 

Mechanika i budowa maszyn - 2' stopień niestacjonarne - Semestr lato 2022/23

 

Semestr 1:

- plan zajęć

Semestr 3:

- plan zajęć

Semestr 4 sp. Procesy maszyny i systemy produkcyjne:

- plan zajęć