Plan zajęć - Semestralny

Plany otwierają się w widoku spotkania w pierwszym tygodniu. Ze względu na liczne zmiany wynikające z zastępstw i jednorazowych zmian sal prosimy na bieżąco śledzić plany tygodniowe!

 

Studia stacjonarne

Inżynieria Biomedyczna - 1' stopień stacjonarne - Semestr letni 2023/24

 

Semestr 6 - sp. Teleinformatyka medyczna:

- plan zajęć

 

 

 

 

 

Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii - 1' stopień stacjonarne - Semestr letni 2023/24

Semestr 2:

- plan zajęć

Semestr 4:

- plan zajęć

Semestr 6 - sp. Projektowanie instalacji OŹE:

- plan zajęć

 

 

 

Mechanika i Budowa Maszyn - 1' stopień stacjonarne - Semestr letni 2023/24

Semestr 2:

- plan zajęć

Semestr 4:

- plan zajęć

Semestr 6 - sp. konstrukcja maszyn i urządzeń:

- plan zajęć

 

 

Mechatronika - 1' stopień stacjonarne - Semestr letni 2023/24

 

Semestr 2:

- plan zajęć

Semestr 4:

- plan zajęć

Semestr 6 - sp. Programowanie sterowników:

- plan zajęć

Semestr 6 - sp. mechatronika w pojazdach samochodowych:

- plan zajęć

 

 

 

 

 

Transport - 1' stopień stacjonarne - Semestr letni 2023/24

Semestr 2:

- plan zajęć

Semestr 4:

- plan zajęć

Semestr 6 - sp. Logistyka:

- plan zajęć

 

 

Mechanika i Budowa maszyn - 2' stopień stacjonarne - Semestr letni  2023/24

Semestr 1

- plan zajęć

 

Semestr 3 - sp. konstrukcja maszyn i urządzeń

 

- plan zajęć

 

 

 

 

 

Mechatronika - 2' stopień stacjonarne - - Semestr letni 2023/24

Semestr 3

- plan zajęć

plan przedmiotów sp. mechatronika przemysłowa

- plan zajęć

plan przedmiotów sp. mechatronika pojazdów

- plan zajęć

 

Transport - 2' stopień stacjonarne - - Semestr zimowy 2023/24

Semestr 2 (UWAGA ze względów technicznych plan rozbity na dwa pliki):

plan przedmiotów ogólnych

- plan zajęć

plan przedmiotów sp. inżynieria ruchu drogowego

- plan zajęć

 

 

Studia niestacjonarne

Mechanika i budowa maszyn - 1' stopień niestacjonarne - Semestr zimowy 2023/24

Semestr 1:

- plan zajęć

Semestr 3:

- plan zajęć

Semestr 5:

- plan zajęć

 

Semestr 7 sp. Technologia maszyn:

- plan zajęć

Semestr 7 sp. Konstrukcja maszyn i urządzeń:

- plan zajęć

 

Transport - 1' stopień niestacjonarne - Semestr zimowy 2023/24

Semestr 1:

- plan zajęć

Semestr 3:

- plan zajęć

Semestr 5 sp. organizacja transportu:

- plan zajęć

Semestr 7 sp. Inżynieria powypadkowa w transporcie:

- plan zajęć

 

Mechanika i budowa maszyn - 2' stopień niestacjonarne - Semestr zimowy 2023/24

 

Semestr 2:

- plan zajęć

 

Semestr 4 sp. Procesy maszyny i systemy produkcyjne:

- plan zajęć