Plan zajęć - Semestralny

Mechanika i budowa maszyn - 2' stopień stacjonarne - Semestr letni 2021/22

Semestr 1:

- plan zajęć

 

Mechatronika - 2' stopień stacjonarne - Semestr letni 2021/22

Semestr 1:

- plan zajęć

 

Transport - 2' stopień stacjonarne - Semestr letni 2021/22

Semestr 1 (studia wieczorową porą):

- plan zajęć

 

 

Mechanika i budowa maszyn - 1' stopień niestacjonarne - Semestr letni 2021/22

Semestr 2:

- plan zajęć

 

Mechanika i budowa maszyn - 1' stopień niestacjonarne - Semestr letni 2021/22

Semestr 4:

- plan zajęć

 

Mechanika i budowa maszyn - 1' stopień niestacjonarne - Semestr letni 2021/22

Semestr 6 sp. KMU:

- plan zajęć

 

Mechanika i budowa maszyn - 1' stopień niestacjonarne - Semestr letni 2021/22

Semestr 6 sp TM:

- plan zajęć

 

Mechanika i budowa maszyn - 1' stopień niestacjonarne - Semestr letni 2021/22

Semestr 8 sp. KMU:

- plan zajęć

 

Mechanika i budowa maszyn - 1' stopień niestacjonarne - Semestr letni 2021/22

Semestr 8 sp TM:

- plan zajęć

 

Transport - 1' stopień niestacjonarne - Semestr letni 2021/22

Semestr 2:

- plan zajęć

 

Transport - 1' stopień niestacjonarne - Semestr letni 2021/22

Semestr 4:

- plan zajęć

 

Transport - 1' stopień niestacjonarne - Semestr letni 2021/22

Semestr 6 sp. IPT:

- plan zajęć

 

Mechanika i budowa maszyn - 2' stopień niestacjonarne - Semestr letni 2021/22

Semestr 1:

- plan zajęć

 

Mechanika i budowa maszyn - 2' stopień niestacjonarne - Semestr letni 2021/22

Semestr 2:

- plan zajęć

 

Mechanika i budowa maszyn - 2' stopień niestacjonarne - Semestr letni 2021/22

Semestr 4 sp. TTP:

- plan zajęć