Studia II stopnia

Oferta dydaktyczna

Kierunek Rodzaj studiów System studiów Czas trwania Info
Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii magisterskie (2 stopnia) stacjonarne 3 semestry Sprawdź szczegóły
Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii magisterskie (2 stopnia) niestacjonarne 4 semestry Sprawdź szczegóły
Inżynieria w medycynie magisterskie (2 stopnia) stacjonarne 3 semestry Sprawdź szczegóły
Inżynieria w medycynie magisterskie (2 stopnia) niestacjonarne 3 semestry Sprawdź szczegóły
Mechanika i budowa maszyn magisterskie (2 stopnia) niestacjonarne 4 semestry Sprawdź szczegóły
Mechanika i budowa maszyn magisterskie (2 stopnia) stacjonarne 3 semestry Sprawdź szczegóły
Mechatronika magisterskie (2 stopnia) stacjonarne 3 semestry Sprawdź szczegóły
Mechatronika magisterskie (2 stopnia) niestacjonarne 4 semestry Sprawdź szczegóły
Transport i logistyka magisterskie (2 stopnia) stacjonarne 3 semestry Sprawdź szczegóły
Transport i logistyka magisterskie (2 stopnia) niestacjonarne 3 semestry Sprawdź szczegóły