Stopnie i tytuły

Szczegółowe informacje dotyczące postępowań awansowych można znaleźć na stronie biuletynu informacji publicznej Politechniki Bydgoskiej w zakładce dokumenty

Doktoraty

  • dr inż. Paweł Maćkowiak (2021.07.13)
  • dr inż. Michał Piotrowski (2021.07.13)
  • dr inż. Hubert Wojciechowski (2021.01.26)

Habilitacje

  • dr hab. inż. Piotr Aleksandrowicz (2021.05.11)
  • dr hab. inż. Michał Pająk (2020.06.16)
  • dr hab. Izabela Piasecka (2020.07.06)

Tytuł naukowy profesora

  • prof. dr hab. inż. Stanisław Mroziński (2020.07.21)
  • prof. dr hab. inż. Tomasz Piątkowski (2021.02.26)