SVR

I Konferencja Bezpieczeństwa Napraw Pojazdów

Bydgoszcz 04-05.06.2024 r.

 

Konferencja „Bezpieczeństwo napraw pojazdów” to okazja do dyskusji  i wymiany myśli nad ostatnimi osiągnięciami nauki  i przemysłu w następujących dziedzinach tematycznych: Bezpieczeństwo środków transportu; Technologia napraw środków transportu; Systemy oceny napraw powypadkowych; Specyfika napraw pojazdów użytkowych; Technika warsztatowa i jej zastosowania w naprawach; Prezentacja wyników badań i ich zastosowania; Zarządzanie wiedzą o eksploatacji środków transportu.

 

Cel konferencji:

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z popularyzacją wiedzy w zakresie naprawy środków transportu, transferu wiedzy i technologii napraw, jak oraz tworzenie platformy współpracy środowiska branżowego z jednostkami naukowymi.