Warto studiować na WIM PBŚ!
11 lipca 2022

W dniu 29 czerwca 2022 roku w Centrum Bankowo-Finansowym "Nowy Świat" w Warszawie Wydział Inżynierii Mechanicznej PBŚ, decyzją Komisji Certyfikacyjnej Programu "Uczelnia Liderów" został laureatem 12. edycji Konkursu! To zaszczytne wyróżnienie jest potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia na WIM, ale również stanowi dowód silnych relacji Wydziału z rynkiem pracy. 

Ponadto Dziekan WIM dr hab. inż.  Piotr Aleksandrowicz prof. PBŚ otrzymał wyróżnienie AUREA PRAXIS za szczególne zaangażowanie na rzecz rozwoju i promowania na Wydziale idei edukacji na rynku pracy. 

Podczas wydarzenia WIM reprezentowała Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich dr inż. Patrycja Bałdowska-Witos.