Stypendia i zapomogi
16 listopada 2021

Termin odbioru decyzji dotyczących wniosków o:

- stypendia socjalne

- stypendia socjalne w zwiększonej wysokości

- zapomogi

od 17.11.2021r. do 22.11.2021r.

 Nieodebrane decyzje równoznaczne są z brakiem wypłaty !!!