Rozprawa doktorska Marcina WACHOWICZA
16 listopada 2021

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Marcina WACHOWICZA

która odbędzie się w dniu 23 listopada 2021 roku (wtorek)

o godzinie 12:00 w Sali Senatu C8 bud. RCI

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Badanie wpływu wybranych cech i parametrów konstrukcyjnych maszyny do obierania cebuli na kształtowanie jej charakterystyk użytkowych”.

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Bochat - Politechnika Bydgoska w Bydgoszczy
Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Hejft - Politechnika Białostocka
Recenzent: prof. dr hab. inż. Marek Opielak - Politechnika Lubelska

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej PBŚ Bydgoszcz przy Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.


Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje są zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Bydgoskiej:

https://bip.pbs.edu.pl/artykul/66/917/rozprawa-doktorska-wraz-ze-streszczeniem-i-recenzjami-mgr-inz-marcin-wachowicz

Pozostałe aktualności