Program LIDER
15 listopada 2021

Zespół naukowców z Politechniki Rzeszowskiej oraz Politechniki Bydgoskiej pod kierownictwem dr. inż. Pawła Gila realizują projekt badawczo-rozwojowy „Opracowanie innowacyjnego urządzenia do chłodzenia przemysłowych opraw LED wykorzystującego strugi syntetyczne”, w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju X edycji programu LIDER.

W ramach projektu opracowano oraz sprawdzono technologię chłodzenia przy wykorzystaniu strug syntetycznych. Na innowacyjne urządzenie do chłodzenia Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił w 2021 roku patentu nr 237224. Aktualnie zbudowano działający prototyp przemysłowej lampy LED o mocy nominalnej 150W chłodzonej strugami syntetycznymi, zaprezentowany na zdjęciu poniżej. Wyniki badań ukazują, że przy wykorzystaniu strug syntetycznych możliwe jest uzyskanie różnicy temperatur pomiędzy PCB z diodami LED i temperaturą otoczenia wynoszącą około 20°C, co świadczy o bardzo dobrych własnościach chłodzących tego typu strug. Będą kontynuowane badania eksperymentalne umożliwiające optymalizację urządzenia oraz opracowanie technologii wykonania.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nr umowy: LIDER/6/0024/L-10/18/NCBR/2019). Budżet projektu: 1 484 287,50 PLN, okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Pozostałe aktualności