Prezentacja projektu pn.: „eNeuron: greEN Energy hUbs for local integRated energy cOmmunities optimizatioN”
13 czerwca 2022

W dniu 14.06.2022r. Katedra Maszyn i Systemów Technicznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej PBŚ oraz Zespół ds. Zarządzania Energią  Urzędu Miasta Bydgoszczy byli organizatrami spotkania dla studentów oraz pracowników naukowych, na którym zaprezentowano prezentację projektu pn.:

„eNeuron: greEN Energy hUbs for local integRated energy cOmmunities optimizatioN”

Prelegent: Mgr inż. Leszek Bronk - Instytut Energetyki Oddział Gdańsk

Celem projektu eNeuron jest opracowanie innowacyjnych narzędzi do optymalizacji procesu projektowania i funkcjonowania lokalnych systemów energetycznych, których głównym zadaniem będzie efektywna integracja rozproszonych źródeł energii.

Spotkanie odbyło sie w Laboratorium Inżynierii OZE. Plan spotkania:

·        Zarządzanie energią w mieście  - 10 min.

·        System Zarządzania Energią - projekt pilotażowy wdrażany w ramach eNeuron - 20 min.

·        Dyskusja o rozproszonych źródłach energii, społecznościach energetycznych - 20 min.

·        Ankieta eNeuron - 10 min.

Więcej o projekcie na: http://eneuron.eu/