Prestiżowe certyfikaty dla kierunku Inżynieria Odnawianych Źródeł Energii
16 marca 2023

     13 marca 2023 roku w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyła się Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Na gali wręczenia certyfikatów akredytacyjnych, w zabytkowych murach Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu kierunek Inżynieria Odnawianych Źródeł Energii uzyskał Certyfikat ,,Studia z przyszłością 2023” oraz Certyfikat Nadzwyczajny ,,Lider Pracodawców”. 

     Sumaryczna liczba podmiotów zainteresowanych uzyskaniem Certyfikatu Akredytacyjnego wyniosła 108, lecz tylko 41 z nich uzyskało akredytację. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżnia się kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. Certyfikowany kierunek lub specjalność zapewnia studentom możliwość osiągnięcia innowacyjnych efektów uczenia się o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy i jest prowadzony w taki sposób, by przekazywać studentom aktualną, nowoczesną wiedzę oraz kreować u studentów umiejętności i kompetencje społeczne poszukiwane przez pracodawców.