Medal dla naukowców WIMu
13 czerwca 2022

Medal dla zespołu naukowców z Katedry Technik Wytwarzania Politechniki Bydgoskiej na Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL.

Podczas gali PLATINUM PLAST wręczono medale i wyróżnienia za najlepsze produkty 26. Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL.

W kategorii „Technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych” medal za „technologię wtórnego wykorzystania granulatu odpadów folii polipropylenowej i gumy z opon samochodowych w wyrobach wielkogabarytowych typu krata do umacniania gruntów sypkich” otrzymało Konsorcjum: Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa - Politechnika Bydgoska - ML Polyolefins - Technische Universität Chemnitz (Niemcy).

Nagroda została wypracowana w ramach realizowanego w latach 2019-2021 międzynarodowego projektu TIREC  z inicjatywy EUREKA, współfinansowanego ze środków NCBiR. Kierownikiem naukowym projektu był dr hab. inż. Dariusz Sykutera, prof. PBŚ, a zespół realizatorów stanowili: prof. dr hab. inż. Marek Bieliński, dr inż. Piotr Czyżewski, dr inż. Artur Kościuszko, dr inż. Piotr Szewczykowski, mgr inż. Dawid Marciniak, mgr inż. Bartosz Nowinka oraz mgr inż. Kinga Majewska-Laks. 

Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL to największa impreza w branży przetwórstwa tworzyw polimerowych w Europie Środkowej i Wschodniej. W tegorocznym wydarzeniu aktywny udział wzięli pracownicy Katedry Technik Wytwarzania i studenci kierunku Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych.