Godziny dziekańskie 9.06.2022
07 czerwca 2022

W związku z finałem konkursu EWIM

na Wydziale Inżynierii Mechanicznej

w dniu 9.06.2022 roku

od godziny 8:00 do godziny 16:00

obowiązują godziny dziekańskie

z obowiązkiem odrobienia zajęć