Ankieta oceny zajęć dydaktycznych
02 luty 2023

Szanowni Studenci Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich,

zachęcamy Was do wypełnienia ankiety Oceny Zajęć Dydaktycznych.
Ankiety są uruchamiane pod koniec semestru zimowego i letniego
i można wypełnić je poprzez stronę USOSweb (zakładka: Dla studentów i pole Ankiety) lub poprzez
aplikację Mobilny USOS PBŚ na urządzenia mobilne (smartfony, tablety) z systemem operacyjnym Android oraz iOS.

Kilka podstawowych informacji dotyczących ankiety:
- ankiety są przypisane każdemu przedmiotowi a także każdej formie tego przedmiotu (np. wykład, laboratorium, projekt, ...)
- ankiety są otwarte dla Was do dnia 5 marca 2023 roku,
- pracownik PBŚ może zapoznać się z wynikami ankiety dopiero od dnia 6 marca 2023 r. czyli już w trakcie trwania semestru letniego,
- ankieta jest anonimowa.
 

Co widzi pracownik PBŚ w systemie USOSweb od dnia 6 marca 2022 r.?
Pracownik widzi dla każdego przedmiotu (każdej formy tego przedmiotu) który prowadził
jedynie uśrednione oceny, które zostały wpisane dla każdego z sześciu kryteriów osobno.
Ponadto widzi także sumarycznie zebrane komentarze, które wpisaliście.
Nie ma możliwości aby Pracownik dowiedział się kto jaką ocenę wpisał i jaki komentarz wystawił.

Wyniki ankiet oraz komentarze/opinie wpisywane przez Was pozwalają na podejmowanie działań
przez władze Politechniki oraz władze Wydziałów w kierunku poprawy jakości kształcenia.

Uczelniany Zespół ds Jakości i Ewaluacji Kształcenia
Politechnika Bydgoska