Społeczno-Gospodarcza Rada Konsultacyjna WIM

Skład Społeczno-Gospodarczej Rady Konsultacyjnej Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej im. Jana I Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Dziekan – Przewodniczący Rady

Piotr 

 Aleksandrowicz

Wydział Inżynierii Mechanicznej

 

Prezes

Dariusz

Filipowicz

Datum s.c.

 

Prezes

Wojciech

Domański

Powair Sp. z o.o.

 

Dyrektor

Przemysław

Bochat

Swimer

 

Prezes

Mariusz

Pietraszek

Form-Plast S.A.

 

Dyrektor

Piotr

Wojciechowski

Bydgoski Klaster Przemysłowy

 

Prezes

Witold

Witkowski

La Mare Sp. z o.o.

 

Dyrektor

Janusz

Tomas

Zespół Szkół Samochodowych

 

Dyrektor

Ryszard

Lewandowski

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2

 

Dyrektor

Kazimierz

Olszewski

Zespół Szkół Technicznych

 

 

Dyrektor

Paweł

Karólewski

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

 

Dyrektor

Aldona

Sobień

VIII Liceum Ogólnokształcące

 

Dyrektor

Stanisław

Pilewski

Zespół Szkół nr 5

Płk. rez.

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Paweł

Radko

 

Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich

Łukasz

Muślewski 

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Przewodniczący Rady naukowej dyscypliny inżynieria mechaniczna

Dariusz

Boroński 

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy ze szkołami średnimi

Ewa

 Kuliś

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego 

 Szymon

 Byblewski

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Przewodniczący Rady Programowej dla kierunku mechanika i budowa maszyn

 Emil

Smyk 

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Przewodniczący Rady Programowej dla kierunku transport

Marietta

Markiewicz

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Przewodniczący Rady Programowej dla kierunku mechatronika

Sylwester

Wawrzyniak

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Przewodniczący Rady Programowej dla kierunku inżynieria biomedyczna

Sandra

Śmigiel

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Przewodniczący Rady Programowej dla kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii Adam Mroziński Wydział Inżynierii Mechanicznej